Zakres usług


Firma świadczy USŁUGI WYCENY:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne)
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych)
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, itp.)

 

Wyceny przygotowywane są dla następujących celów:

 • zabezpieczenie kredytu
 • ustalenie ceny sprzedaży
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podział majątku
 • wykup mieszkania spółdzielczego
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • określenie szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury (np. budowa drogi, budowa linii wysokiego napięcia, itp.)